Koncernkommittén

Koncernkommittén utses av stadsstyrelsen med uppdrag att verkställa koncernstyrningen, koncerntillsynen och deras funktion.

Koncernkommittén består av fyra till fem medlemmar av vilken en ska vara stadsstyrelsens ordförande och ytterligare två ska vara ledamöter i stadsstyrelsen. Därtill utses en eller två övriga medlemmar.

Koncernkommittén år 2020 -2021 består av Ingrid Zetterman, Peter Enberg, Anna Holmström, Camilla Gunell och Dan E Eriksson.

Sidan uppdaterades