Äldrerådet

Äldrerådet i Mariehamn utses av stadsfullmäktige och består av fem till sju medlemmar och deras personliga ersättare. Tre av medlemmarna utses av Mariehamns pensionärsförening. Stadsfullmäktige utser ordförande och viceordförande, stadsstyrelsen utser sekreterare.

Rådet är ett samarbetsorgan för staden och de organisationer som har verksamhet för de äldre. Under mandatperioden 2016–2019 består rådet av fyra kvinnor och tre män.

 Ordinarie         Ersättare  
 Leif Jansson, ordförande Lib       Bror Gammals
Lib
 Lisa Gustafsson, vice ordförande Åf       Jack Sjölund
ÅD
 Kerstin Ramström
 M       Elisabet Sundman
 M
 Birger Dahlin
        Eva Törnroos
 S
 Kaj-Gustav Sandholm
        Tor Erik Landgärds
 
 
        Charlotte Abrahamsson
 
 Inga-Britt Fagerholm
        Birgit Kroneld
 

Äldrerådet utser även Årets senior baserat på de förslag som inlämnats från allmänheten. Årets senior är en utmärkelse som introducerades av Mariehamns stads äldreråd under stadens 150- års jubileum 2011. Utmärkelsen delas ut till de som på ett betydelsefullt sätt bidragit till ökad trivsel för stadens invånare.

Sidan uppdaterades