Kommittéer och råd

Stadsstyrelsen kan tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. Här finns information om råd och kommittéer verksamma från 2014 och framåt.

Rapporter och resultat från kommittéer med avslutat uppdrag finns att läsa som pdf-fil.

Kommittéer med fortlöpande uppdrag

Kommitté med avslutat uppdrag

Sidan uppdaterades