Bildningsnämnden

Bildningsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 8 ledamöter och deras personliga ersättare. Bildningsdirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: grundskola, allmänbildande utbildning, ungdomsverksamhet, fritidshemsverksamhet

 Ordinarie         Ersättare  
 Henrik Boström, ordförande MSÅ       Donny Isaksson
MSÅ
 Viveka Landgärds Lib       Johanna Muukkonen
Lib
 Igge Holmberg S       Seedy Fofana
S
 Petra Svens S       Ann Eriksson
S
 Anneli Karlberg MSÅ       Siv Forsbom MSÅ
 Maria Mattsén Ob       Anthon Göthlin
Ob
 Stig Andersson Lib       Elias Lindström
Lib
 Johnny Landström ÅF       Anna Holmström
C

Sammanträdesdatum

24 januari, kl. 17.30
28 februari
28 mars
18 april
30 maj
27 juni( 20 juni reserv)

Sammanträdena hålls i regel i stadsbiblioteket kl. 18.30. Bildningsnämnden kan ha extra möten vid behov.

Sidan uppdaterades