Feedback på miljöarbetet

Vi vill gärna ha feedback och förbättringsförslag på stadens miljöarbete. Hur kan vi på Mariehamn stad bli bättre? Skicka dina åsikter till oss via kontaktformuläret längst ned på denna sida.

Mariehamns stad – för en hållbar framtid

Mariehamns stad ambition är att vara en föregångare när det gäller att ta ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Du som arbetar här har med ditt engagemang och kunnande stor möjlighet att bidra till att vi lyckas.

Feedback och förbättringsförslag kallas för avvikelser på miljöledningsspråk. Avvikelser och hanteringen av dessa är ett medel för att ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet. Avsikten med avvikelsehanteringen är således att lyfta upp problem och se till att de åtgärdas och därmed inte inträffar igen. Er feedback kan vara av både positiv eller negativ karaktär och kan handla om vad som helst inom miljö.

Nedan följer några exempel på saker som vi skulle vilja ha reda på:

1.  När vi inte efterlever beslutade policies och handlingsplaner
2.  När vi inte efterlever beslutade regler/rutiner
3.  När du misstänker att vi bryter mot miljölagstiftning
4.  Om det inträffat ett tillbud eller olycka
5.  Annan typ av kritik eller förbättringsförslag

Förutom ovanstående kan du även lämna synpunkter om allt som rör miljöarbete genom att ringa eller e-posta Miljösamordnaren. Miljösamordnaren tar hand om alla inkomna förbättringsförslag och synpunkter samt bedömer om och hur de kan tas om hand.

Kontaktformulär

Kopia på min feedback

Svar på min feedback


Sidan uppdaterades