Checklista för hållbara evenemang i Mariehamn

En ledstjärna för Mariehamns stad är att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hållbara evenemang handlar om att som arrangör fundera över hur evenemanget kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Använd checklistan för att granska er påverkan på olika områden och få tips kring vad ni kan arbeta med. Listan ska inte ses som komplett och det är inte heller inte säkert att man har möjligheter att genomföra alla punkter. Vilken typ av arrangemang man genomför, dess storlek och ens resurser påverkar vilka åtgärder som kan och bör tas.

 Inköp och försäljning

 • Fråga efter och välj om möjligt ekologiska och/eller rättvisemärkta alternativ
 • Ta hänsyn till närproduktion
 • Undvik buteljerat flaskvatten
 • Erbjud besökarna även vegetariskt alternativ
 • Alla trycksaker-affischer, program, biljetter etc-för evenemanget framställs på ett miljömärkt material och helst på ett miljödiplomerat tryckeri
 • Samordna om möjligt eventuella transporter/leveranser av varor

Avfall

 • Försök undvika engångsmaterial av fossil plast, t.ex. välja pappmuggar och papptallrikar och att inte använda sugrör av plast etc.
 • Välj om möjligt återvinningsbart/återanvändbart material och källsortera det som går
 • Informera och ha tydlig skyltning för besökare om hur avfall ska källsorteras och var
 • Se till att hämtning av avfall sker regelbundet och att källsorteringsstationerna hålls rena och städade

Energi och transporter

 • Välj utrustning med tanke på låg energiförbrukning
 • Välj förnyelsebar el
 • Informera besökare om vilka möjligheter det finns att ta sej till evenemangområdet med kollektivtrafik  
 • Avsätt parkeringsytor för cyklande nära evenemangsområdet

Checklistan är i linje med stadens miljöpolicy och miljömål som finns på vår hemsida. Ta gärna kontakt om ni har frågor.

Sidan uppdaterades