Stadskansli

Stadskansliet ansvarar för allmän service till förvaltningen, ärendeberedning och verkställighet, organisationsutveckling, marknadsföring, extern och intern kommunikation och utveckling av stadens image.

Kansliet hand även om juridiska och allmänna utredningar för stadsstyrelsen, dokumentförvaltning, telefonväxel och reception, stadens representation, externa relationer och internationella kontakter, uppgifter som gäller allmänna val, centrala post- och vaktmästarfunktioner, näringslivsfrågor, turism och evenemang, miljöledning, miljökontroll, bevakning av stadens intressen i externa miljöärenden, uppföljning av att miljöaspekterna omhändertas samt stadens miljöredovisning.

Sidan uppdaterades