Stadsdirektör

Stadsdirektören är underställd stadsstyrelsen och utses av stadsfullmäktige för en sjuårsperiod.

Stadsdirektör Barbara Heinonen tillträdde sin tjänst 1.2.2015 och leder stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet samt stöder det politiska arbetet.

Sidan uppdaterades