Stadsarkitektkansli

Stadsarkitektkansliet svarar för strategisk fysisk planering och detaljplanering, i vilket ingår beredning av generalplaner och annan översiktlig planering av markområden och trafik samt beredning av detaljplaner.

I kansliets uppgifter ingår kontakter och samarbete med andra organisationer i frågor som rör regionplanering och markanvändning i stadens närområden. Kansliet handlägger även ärenden i anslutning till stadsbildsfonden.

 

Sidan uppdaterades