Finanskansli

Finanskansliet svarar för beredningen av stadens budget, uppföljning och verksamhetsberättelse, finansstatistik, koncernredovisning, skatter och landskapsandelar, stadens upplånings- och placeringsverksamhet, förvaltningsövergripande upphandlingar, stadens centrala bokföring, bokslut, kontoplan och redovisningar.

Vidare har finanskansliet hand om skötseln av stadens betalningsrörelse och likviditetsplanering, momsredovisning, skötseln samt arkiveringen av stadens värdepapper, lånehandlingar och bokföringsunderlag samt övervakningen av landskapsbidrags- och låneärenden, skötseln av stadens nätverksförbindelser, tekniskt underhåll av stadens telefonväxel, skötsel och planering av stadens förvaltningsövergripande IT-upphandling, tillgängligheten till förvaltningsövergripande programvara, servicen och underhållet av stadens IT-tekniska utrustning samt centrala data- och nätverkssäkerhet.

Sidan uppdaterades