Socialservice

Mariehamns stads socialservice erbjuder olika former av hjälp och stöd.

Vi hjälper till med bland annat skyddsboende, barnskydd, ungdomsvård, vårdnad och umgänge, handikappservice, ekonomiskt stöd i form av utkomststöd, missbruk och integration.

Sidan uppdaterades