Barnomsorgen

Mariehamns stad erbjuder barnomsorg med syfte att göra det möjligt för vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera. Att ge barnen goda uppväxtvillkor hör till våra viktigaste uppgifter.

 I våra daghem ser vi till det enskilda barnets allsidiga utvekling genom god omvårdnad, bra lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet.

Sidan uppdaterades