Samhällstekniska avdelningen

Avdelningen är indelad i markenheten, mätningsenheten och VA-verket.

Till avdelningens uppgifter hör planering och projektledning för gator och trafik, parker och grönområden, mätningsverksamhet, fastighetsbildning, vatten och avlopp.

Läs mer om gator och trafik, parker och grönområden under Stadsplanering och trafik.

Läs mer om vatten och avlopp under Boende och miljö samt mätningsverksamhet och fastighetsbildning under Boende och miljö.
 

Sidan uppdaterades