Räddningsverket

Räddningsverket jobbar förebyggande för att Mariehamn ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i.

Räddningsverket jobbar operativt med brand och räddning, ambulansverksamhet, räddningsdykning, räddningsinsatser till sjöss och restvärdesräddning. Verket erbjuder också kurser riktade till sjöpersonal, företag och organisationer.

Räddningsverket leds av infrastrukturnämnden och i det verkställande och operativa arbetet av räddningschefen.

Sotningsverksamheten i Mariehamns stad sköts av distriktssotaren.


LÄS MER

Räddningslag för landskapet Åland (ÅFS 106/06) (pdf)
Räddningsfördning för landskapet Åland (ÅFS 111/06) (pdf)

Sidan uppdaterades