Kansliet

Kansliet handhar infrastrukturnämndens administration, protokoll och expediering av beslut. Kansliet sköter även fakturering, information och kundservice till infrastruktursektorns kunder samt hanterar post och diarie. Kansliet tar fram budgeten och följer upp ekonomin.

Sidan uppdaterades