Infrastruktursektorn

Infrastruktursektorn leds av infrastrukturnämnden och är organiserad i tre avdelningar samt kansliet.

Infrastruktursektorn ansvarar för avlopps- och vattenförsörjningen, räddningsväsendet, trafikplaneringen, mätningsverksamheten, markutgivningen, utbyggnaden och förvaltningen av allmänna byggnader, mark- och vattenområden, anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning samt kollektivtrafiken.

Sidan uppdaterades