Bildningssektorn

Bildningssektorn ansvarar för grundskola, fritidshem och allmänbildande utbildning (Medborgarinstitutet).

Bildningssektorn leds av bildningsnämnden. Bildningskansliet, som är sektorns stabsfunktion, lyder direkt under bildningschefen.​ Där arbetar förutom administrativ personal även skolkuratorer och psykologer.

Inom sektorn arbetar en stor del vid grundskolorna och fritidshemmen. Medborgarinstitutet, även kallat Medis, är ett kurs- och utbildningscentrum som erbjuder alla på Åland vuxenutbildning.

Sidan uppdaterades