Äldreomsorgssektorn

Mariehamns stads äldreomsorg erbjuder olika former av hjälp och stöd, både i hemmet och på serviceenheter.

Från och med 1.1.2021 då socialservice övergick till Kommunernas socialtjänst omvandlades både socialnämnden och socialsektorn till äldreomsorgsnämnd respektive äldreomsorgssektor.

Sidan uppdaterades