Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn har ett brett verksamhetsområde som sträcker sig från bibliotek till fotbollsplaner.

Kultur- och fritidssektorn leds av kultur- och fritidsnämnden. En viktig uppgift är att fördela olika bidrag till föreningar, arbetsgrupper och arrangörer av evenemang.​

Sektorn är indelad i två avdelningar.  Fritid och ungdom sköter bland annat om ungdomsverksamheter, Mariebad, Idrottsgården och övriga fritids- och idrottsanläggningar. Bibliotek och kultur ansvarar för  biblioteks- och kulturverksamhet,  kulturarv och stadens konstsamling.  Mariehamns stadsbibliotek, som är centralbibliotek för Åland, är en populär samlingspunkt och något av navet för kulturlivet i staden.

Sidan uppdaterades