Staden som arbetsgivare

Kunniga medarbetare som trivs och verkar tillsammans är grunden för en välfungerande organisation och en attraktiv stad. Inom staden arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och trivsel inom de olika förvaltningarna. För oss är det viktigt att våra arbetsplatser kännetecknas av öppenhet, rättvisa och arbetsglädje.

En förutsättning för kontinuerlig utveckling av staden är att våra medarbetare är lyhörda för förändringar i omvärlden och beredda att utveckla såväl sin arbetsplats som sin yrkesroll. Viktiga verktyg i utvecklingsarbetet är olika personalpolitiska program.

Fokus på gott ledarskap och trivsel

Inom Mariehamns stad arbetar vi aktivt för ett gott ledarskap och medarbetarnas välmående och trivsel. Vi menar att fokus på utveckling och delaktighet samt förbättringar i den fysiska arbetsmiljön och friskvården leder till en god arbetshälsa på stadens arbetsplatser. Vårt arbete har utgångspunkt i flertalet policyn och program som finns inom staden.

LÄS MER

Läs gärna mer om stadens personalstrategiska program och om stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Sidan uppdaterades