Sommarjobbssedel

Mariehamns stad erbjuder sommarjobbssedlar för att underlätta för unga mariehamnare att få arbete i den egna hemkommunen.

En sommarjobbssedel är ett stöd på 300 euro som Mariehamns stad beviljar till arbetsgivare i Mariehamn som anställer mariehamnsungdomar födda åren 2002-2004 för sommarjobb i minst två veckor under sommaren 2020. 

Sommarjobbssedlarna beviljas till arbetsgivare i ansökningsordning och det finns totalt 20 stycken. Max två sommarjobbssedlar beviljas per arbetsgivare.

Mer information hittar du nedan.

Sommarjobbssedlarna är en del av projektet Ung+ som drivs av personalkansliet och vars syfte är att skapa kontakter mellan stadens ungdomar och arbetsliv. Vid frågor vänligen kontakta oss per epost: HR@mariehamn.ax

 Välkommen in med din ansökan!

Arbetsgivarens ansökan om sommarjobbssedlar

Har ni redan valt en arbetare?

Personuppgifter som inlämnas via formuläret sparas i stadens register och används för att möjliggöra stadens administration av ansökan. För frågor om eller ändring av personuppgifter i registret, kontakta personalkansliet. Läs mer på www.mariehamn.ax/GDPR

Sidan uppdaterades