Sjukskötare till äldreomsorgen

Vi söker en engagerad och ansvarstagande person med ett genuint intresse av att arbeta främst med äldre. Du trivs med självständiga arbetsuppgifter där du tar egna initiativ men arbetar också gärna i team.

Vi arbetar enligt principen att genom att utveckla och tillvarata kompetensen bland medarbetarna blir vi mer effektiva och når våra mål. Inom äldreomsorgen vill vi ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

 

Behörighetskrav

Sjukskötarexamen med registrerad yrkesrätt i Valvira. Uppdraget kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Vi erbjuder

Heltidsanställning med grundlön: 2792,80€ per månad. Erfarenhetstillägg och individuella tillägg tillkommer.

Med aktuell placering: Trobergshemmet Institution.

Tillträde: 01.06.2020 eller enligt överenskommelse.

För mer information 

Äldreomsorgschef Pernilla Karlsson,  tel. 531 736 pernilla.karlsson@mariehamn.ax

Ansökan

Ansökan, inklusive CV, ska vara hos äldreomsorgen i Mariehamn senast 27.04.2020 kl. 14.00, helst per e-post till aldreomsorgen@mariehamn.ax

Märk ansökan med ”Sjukskötare”.

Postadress: Äldreomsorgen, PB 207, 22101 Mariehamn.

Sidan uppdaterades