Lärare till grundskolorna

Till höstterminen 2020 söker vi flera klasslärare, lektorer, timlärare och vikarier till grundskolorna i Mariehamn. Lämna in din ansökan senast 6 mars.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd.  Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Det finns totalt 17 platser att söka. Du behöver bara lämna in en ansökan även om du söker flera platser. Ange tydligt i ansökan vilken eller vilka platser du söker genom att ange deras nummer. 

Strandnäs  skola      

Nr 1. Timlärare i hemkunskap. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 2. Timlärare i finska. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 3. Klasslärare, vikarie. Från 1.8.2020 till 31.7.2021.
Nr 4. Klasslärare, vikarie. Från 1.8.2020 till 15.6.2021

Ytternäs skola

Nr 5. Klasslärare, musikundervisning ingår. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 6. Klasslärare, träslöjdsundervisning ingår. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 7. Klasslärare. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 8. Klasslärare. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 9. Klasslärare. Från 1.8.2020 till 31.7.2021.
Nr 10. Klasslärare. Från 1.8.2020 till 31.7.2021.
Nr 11. Klasslärare. Från 1.8.2020 till 31.7.2022.

Övernäs skola

Nr 12. Klasslärare. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 13. Lektor i svenska. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 14. Timlärare i religion (huvudsyssla). Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 15. Timlärare i engelska (huvudsyssla). Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 16. Timlärare i biologi och geografi. Från 1.8.2020 tillsvidare.
Nr 17. Timlärare i finska (huvudsyssla). Från 1.8.2020 tillsvidare.

Lärare anställs i Mariehamns stad med placering i viss skola vid anställningens början. Den anställdes placering inom Mariehamns stad kan förändras beroende på behovet av personal.

Behörighetskrav:
Kraven för behörighet för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.

För mer information:
Rektorerna svarar på frågor under veckorna 7 och 9-10 (inte under sportlovet).

  • Strandnäs skola: Rektor Mikael Rosbäck tel. 531 340.
  • Ytternäs skola: Rektor Andreas Wiklund  tel. 531 360.   
  • Övernäs skola: Rektor Anders Eriksson tel. 531 370.

För att sända frågor per e-post till rektorerna använd adress enligt fornamn.efternamn(at)edu.mariehamn.ax

Allmänna frågor kan ställas till bildningschef Kjell Nilsson under hela ansökningsperioden per tel. 531 660 eller e-post kjell.nilsson(a)mariehamn.ax

Ansökan:
Din ansökan med behörighetsintyg och CV ska vara hos bildningsnämnden senast fredag 6.3.2020 kl. 15.00.

Skicka helst ansökan per e-post till pia.hagglund@mariehamn.ax men det går även att sända som post till: Bildningsnämnden i Mariehamn, Pb 5, 22101 Mariehamn.
 

I Mariehamn finns tre grundskolor; Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6. Stadens grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Stadens elever har under de senaste PISA-mätningarna uppvisat resultat i världsklass.

Sidan uppdaterades