Dataskyddsombud 50%

Till stadsledningens finanskansli söker vi dataskyddsombud 50%

Vi söker ett dataskyddsombud på ordinarie deltid 50 % i arbetsavtalsförhållande med början 7.1.2020.

Till uppgifterna som dataskyddsombud hör bland annat att ge råd och information inom kommunen angående EU:s dataskyddsförordning (GDPR), att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Detta ska ske i samarbete med Datainspektionen.

Till anställningen hör även att bistå stadsledning och övriga förvaltningar i verkställigheten av beslutade IT-lösningar i samarbete med stadens IT-planerare.

Behörighetskraven är

-       gymnasial utbildning påbyggd med, till anställningen, lämpliga eftergymnasiala kurser,

-       erfarenhet av kommunal verksamhet, IT och liknande dataskyddsombudsuppgifter och att

-       behärska svenska i tal och skrift.

Vi värdesätter god kommunikations- och samarbetsförmåga då du i rollen kommer att hantera många interna och externa relationer.

För mer information: Finanschef Peter Karlsson, tel. 531 220 eller e-post peter.karlsson@mariehamn.ax

Ansökan inlämnas senast: 15.11.2019 kl. 15.00.

Adress: peter.karlsson@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades