Vikarierande biträdande kanslichef

Till stadskansliet söker vi en vikarierande biträdande kanslichef

Stadskansliet i Mariehamn svarar för ledning och utveckling av stadens allmänna förvaltning samt bereder ärenden till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Vi söker nu en vikarie till tjänsten som biträdande kanslichef. Vikariatet sträcker sig till och med den 30 september 2020.

I arbetet ingår berednings- och utredningsuppgifter, att fungera som ett stöd för övriga förvaltningar i förvaltningsrättsliga frågor samt att bidra till utveckling och effektivering av stadens administrativa system och rutiner.

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis offentlig administration eller förvaltningsrätt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du ska

- kunna samla in, bearbeta, värdera och framställa information på ett systematisk och logiskt sätt,

- ha god förmåga att se helheter, samband och finna lösningar,

- vara van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna uppgiftsområden,

- arbeta disciplinerat inom ramen för givna system, processer, regler, normer, mål och tidsramar,

- förhålla dig objektivt och sakligt i förhållande till stadens beslutsfattare och allmänheten,

- ha en god kommunikativ förmåga samt

- uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter är meriterande.

Ansökan ska vara staden tillhanda senast den 13.12.2019 kl. 15.00. Du kan lämna in din ansökan per e-post under adress stadskansliet@mariehamn.ax eller per post adresserad till Mariehamns stad, Stadskansliet, Pb 5, AX - 22101 Mariehamn.

Närmare upplysningar lämnas av vik. kanslichef Henrik Häggblom henrik.haggblom@mariehamn.ax , 018-531 202.

Sidan uppdaterades