Assistent 65%

1 assistent i deltidsarbete 65% från 1.8 2020 eller enligt överenskommelse

TILL BARNOMSORGEN

Vi söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Du trivs med att arbeta självständigt och som en del av gruppen. Tillsammans erbjuder vi barnen möjlighet till allsidig utveckling utifrån ålder och behov. Naturligtvis vill du även vara med och utveckla stadens barnomsorg.

Behörighetskrav för assistent enligt landskapsförordning om behörighetskrav för personal anställd i daghem eller fritidshem 2011/90: För uppgiften lämplig utbildning och erfarenhet.

För mer information: Barnomsorgschef Pamela Sjödahl, tel. 531 763.

Ansökan med CV inlämnas senast: 20.2 2020 kl. 15.00, helst via e-post till barnomsorgen@mariehamn.ax

Adress: Barnomsorgen, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades