Tack för din intresseanmälan!

Dina uppgifter sparas nu i Mariehamns stads register över öppna intresseanmälningar som personalkansliet ansvarar för och som stadens rekryterande chefer har tillgång till. Vi kontaktar dig vid behov för att ta del av dina kunskaper och erfarenheter.

Dina uppgifter sparas ett kalenderår. Vill du ta bort dina uppgifter tidigare, granska eller ändra dem är du välkommen att ta kontakt med stadens personalhandläggare.

Sidan uppdaterades