Lämna synpunkter, tips eller förslag

Här kan du skicka oss dina synpunkter, tips eller konkreta förslag på förändringar i staden, genom att fylla i det allmänna kontaktformuläret nedan.

Observera att detta formulär inte sänder uppgifter via kryptering utan som e-post till stadens e-postadress info@mariehamn.ax som sedan vidarebefordrar ärendet till rätt avdelning eller tjänsteman.

Undvik därför att sända känsliga uppgifter via formuläret eller e-post. Tänk också på att i princip all post till Mariehamns stad är en allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av de synpunkter som kommunen får in om de begär det.  De uppgifter som du lämnar kan också komma att lagras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Kontaktformulär

Vill du att vi kontaktar dig?


Sidan uppdaterades