Bild från aulan i stadshuset där receptionen har glasfönster med öppning vid tre olika diskar i olika höjdReceptionen i stadshuset

Ta kontakt

På den här sidan hittar du allmän kontaktinformation till staden, men också formulär för felanmälan, flyttanmälan, frågor eller synpunkter.

Länkar till kontaktformulären finns här under Självservice. Många sidor på stadens hemsida har dessutom en kontaktruta med direktnummer eller e-post till den som du kan vända dig till. Tänk dock på att vanlig e-post är okrypterad, vilket betyder att det kan vara möjligt för andra att läsa innehållet.

Adresser

Postadress

Mariehamns stad
"Avdelning/tjänsteman/nämnd"
Pb 5
22 101 Mariehamn

Faktureringsadress

Läs mer på sidan Fakturor och e-fakturering.

Kontaktuppgifter till avdelningar och anställda

Uppgifter och besöksadress för de olika avdelningarna finns under sidorna Stadens administrativa organisation.

För att nå stadens anställda per telefon ringer du växeln på tel. 5310. Växeln har öppet vardagar kl. 8.00-16.15. Stadsdirektörens kontaktuppgifter hittar du på informationssidan om stadsdirektören.

Vill du skicka e-post till en specifik person inom Mariehamns stad gör du det enligt fornamn.efternamn@mariehamn.ax samt för skolpersonal enligt fornamn.efternamn@edu.mariehamn.ax

Politikers e-postadresser

E-post till politiker i stadens högsta politiska organ hittar du på sidan stadsfullmäktige. I övriga fall rekommenderar vi att du besöker partiernas egna webbplatser.

Felanmälan och jour

Infrastruktursektorns journummer är till för nödsituationer gällande t.ex. vatten- och avloppsläckor, nedblåsta träd eller andra hinder på vägar, trasiga fönster eller dylikt på stadens fastigheter.

  • Felamälning via stadens e-formulär.
  • Jour, tel. 531 599.

Synpunkter, tips eller och förslag

Du kan även lämna synpunkter, tips eller konkreta förslag på förändringar i staden genom vårt allmänna kontaktformulär

Tänk på att i princip all post till Mariehamns stad är en allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av de synpunkter som kommunen får in om de begär det. De uppgifter som du lämnar kan komma att lagras i en databas. Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i EUs dataskyddsförordning.

Sidan uppdaterades