Bild från aulan i stadshuset där receptionen har glasfönster med öppning vid tre olika diskar i olika höjdReceptionen i stadshuset

Ta kontakt

På den här sidan hittar du allmän kontaktinformation till staden, men också formulär för felanmälan, flyttanmälan, frågor eller synpunkter.

För att nå stadens anställda per telefon ringer du växeln på tel. 5310. Växeln har öppet vardagar kl. 8.00-16.15. Uppgifter och besöksadress för de olika avdelningarna finns på respektive undersida till sidan Stadens administrativa organisation.

De flesta sidor på stadens webbplats har även en kontaktruta med direktnummer eller e-post till den som du kan vända dig till i aktuellt ärende. Tänk dock på att vanlig e-post är okrypterad, vilket betyder att det kan vara möjligt för andra att läsa innehållet.

Postadress

Mariehamns stad
"Avdelning/tjänsteman/nämnd"
Pb 5
AX-22 101 Mariehamn

På sidan Fakturor och e-fakturor finns information om faktureringsadress och digitala fakturor.

Anmälan och kontaktformulär

Journummer

Infrastruktursektorns journummer tel. 531 599 är till för nödsituationer gällande t.ex. vatten- och avloppsläckor, nedblåsta träd eller andra hinder på vägar, trasiga fönster eller dylikt på stadens fastigheter. För icke akuta ärenden använd gärna stadens e-formulär för felanmälan.

E-post till anställda

Vill du skicka e-post till en specifik person inom Mariehamns stad gör du det enligt fornamn.efternamn@mariehamn.ax samt för grundskolorna enligt fornamn.efternamn@edu.mariehamn.ax

E-post till politiker

Några av politikerna i stadens högsta politiska organ har givit medgivande till att deras e-postadresser har publicerats på sidan stadsfullmäktige. I övriga fall rekommenderar vi att du besöker partiernas egna webbplatser för information.

Skrivelser till staden är allmän handling

Tänk på att i princip all post till Mariehamns stad är en allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av de synpunkter som kommunen får in, om de begär det. Mariehamns stads behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i EUs dataskyddsförordning. 

Sidan uppdaterades