Ser man i ett elektroniskt mikroskop på viruset ser det ut som en boll med taggar som pryder virusets yttre yta.Covid-19-viruset. Illustration från phil.cdc.gov.

COVID19 (Coronaviruset)

Här publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

Read the information below in English by clicking here. 

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.

Denna sida uppdateras löpande och har följande rubriker: Kultur och bibliotek | Idrott och fritid | Äldreomsorgen | Socialservice | Barnomsorgen | Grundskola och fritidshem | Medis | Övriga verksamheter | Möjlighet till avbetalningsplaner | Bidrag till ensamföretagare | Information om Covid-19 | Stöd och rådgivning i vardagen | Information till stadens personal     

Stadens service och verksamhet  

Regeringens riktlinjer från den 4 maj har gjort att de flesta av stadens verksamheter är öppna igen. För att minska risken för smittspridning kan det fortfarande finnas begränsningar, till exempel gällande besöksantal eller öppettider. Informationen här uppdateras vartefter. 

Kultur och bibliotek

Kulturens offentliga evenemang är inställda tillsvidare.

Stadsbiblioteket öppnade igen den 1 juni 2020 och följande öppettider gäller fram till 30 augusti:

 • Måndag-onsdag kl. 10-20
 • Torsdag-fredag kl. 10-16
 • Lördag och söndag stängt
 • Självstyrelsedagen 9 juni och midsommarhelgen är biblioteket stängt.
 • Bokinkastet är öppet dygnet runt. 

För att reservera medier, logga in på www.bibliotek.ax eller kontakta biblioteket på telefon 531 411 eller på bibliotek@mariehamn.ax. Fjärrlån förmedlas under förutsättning att långivande bibliotek har öppnat sin service.

Mariehamns stadsbibliotek erbjuder också böcker och tidskrifter digitalt. Bekanta dig med bibliotekets e-tjänster här. 

Idrott och fritid

Mariebads öppettider 

 • Tisdag-fredag kl. 10.00-19.00
 • Lördag kl. 10.00-16.00
 • Självstyrelsedagen 9 juni och midsommarhelgen är Mariebad stängt

Idrottsgårdens öppettider

 • Öppet vardagar kl. 15-21 under perioden 1-18.6 samt 3-30.8. 
 • Dagen före midsommarafton (18.6) stänger Idrottsgården kl. 18.
 • Sommarstängt 19.6-2.8.
 • Gymmet är öppet kl. 9-21 alla dagar för årskorts- samt sommarkortsinnehavare.

Anläggningar för utomhusmotion kan användas för tränarledd och övervakad träningsverksamhet under vissa förutsättningar, läs mer i nyheten Utomhusanläggningarna öppnar.

Ridanläggningens utebana är öppen för verksamhet fr.o.m. 17 april.

Äldreomsorgen

Seniorpunkten håller stängt fr.o.m. 17.3.2020 och tillsvidare. Dagverksamheten Klippan stängs från och med 18.3.2020.

Besöksförbud råder på Odalgården och Trobergshemmet, enligt Beslut 45 S3:  Landskapsregeringen förbjuder med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper. Genom besöksförbudet förbjuds alla andra än nödvändiga besök. Det kan, beroende på fallet, tillåtas att symtomfria närstående besöker kritiskt sjuka klienter och klienter i terminalvård. Beslutsrätten och ansvaret i prövningen från fall till fall hör till enhetens chef. Förbudet upphör 30 juni 2020 klockan 24:00. 

Personalen kommer att kontakta de anhöriga om hälsotillståndet förändras. Från mitten av maj får nära anhöriga boka utomhusträff med de boende. Kontakta aktuell avdelning i förväg. Från början av juni kan anhörig som frågar efter det få ett visir att använda vid besöken. 

Hemtjänsten fortsätter med sina klientbesök.

Kultur i vården ställs in på äldreomsorgens boenden Odalgården och Trobergshemmet tills vidare.

Socialservice

Socialservicen ställer in sin drop-in tid för utkomststöd tillsvidare. Telefontiderna har utökats från och med 19 mars: Socialarbetarna och handläggarna nås kl. 9.00-10.30. Vid akuta barnskyddsärenden nås barnskyddets jour på vardagar kl. 8.00-16.00. Ring via stadens växel 018-5310. Läs mer i nyheten Socialservice utökar telefontiderna.

Nu kan man även ansöka om utkomststöd via stadens e-formulär.

Fältarna finns för ungdomarna digitalt, de minskar fältarbetet på offentliga platser men kan kontaktas via sociala medier, e-post samt telefon.

Barnomsorgen

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Regeringens tidigare begränsningar inom barnomsorgen har avvecklas per 14 maj 2020. Fortsättningsvis ska de barn som deltar i verksamheten vara helt friska. Samtliga föreståndare har tagit fram nya rutiner för hämtning och lämning av barn på daghemmet. Vårdnadshavare får löpande information via kommunikationsplattformen Tempus.

Grundskolorna och fritidshemmen

Distansundervisning inleddes onsdagen den 18 mars och upphörde onsdagen den 13 maj. Det betyder att eleverna återvände till stadens skolor torsdagen den 14 maj.  

Fritidshemmen är öppna. Rekommendationen är ändå att alla som har möjlighet stannar hemma. Vårdnadshavare får uppdateringar via kommunikationsplattformen Wilma

När skolorna tar sommarlov betalas hel- eller deltidsavgift för sommarfritidshem som vanligt.

Medis

Kurser som ska hållas utomhus startar som planerat, i annat fall meddelar vi kursdeltagarna direkt. SFI- utbildningen har arrangerats på distans, men återgick till närstudier den 14 maj 2020. Information har givits direkt till de studerande.
Medis kansli är stängt tills vidare, men nås per e-post medis@mariehamn.ax
Kontaktuppgifter för betalning med friskvårdskuponger, tel. 531 621 eller mona.cepeha@mariehamn.ax

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyni den situation som nu råder. De allra flesta ärenden kan lösas per telefon, e-post eller genom ett digitalt möte. 

Med tanke på osäkerheten kring restriktioner framöver kommer resterande fullmäktigemöten år 2020 att sändas direkt via lokaltv och www.mariehamn.ax/webbtv

Möjlighet till avbetalningsplaner

Om den fakturerade har svårt att betala arrenden eller andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

Bidrag till ensamföretagare

Om ditt företag har hamnat i en tillfälligt svår situation på grund av coronaviruset kan du som ensamföretagare ansöka om ekonomiskt stöd. Läs mer i nyheten från 28 april.

Information om Covid-19

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går staden inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via 018-535313.

Aktuellt om coronaviruset Covid-19 på THLs webbplats.

Landskapsregeringens informationstelefon

För frågor gällande undantagstillståndet och åtgärder som görs på Åland, ring landskapsregeringens infolinje på tel. 018-25572 och 018-25573. Linjen är öppen vardagar kl. 10-16. Frågor om viruset, symptom och vård ska fortsättningsvis riktas till ÅHS.

Nationellt nummer för telefonrådgivning

I Finland finns en telefonrådgivning som ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9-15.

Läs mer om telefonrådgivningen på finska social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Stöd och rådgivning i vardagen

Stöd per telefon för seniorer

Folkhälsan på Åland har öppnat en seniortelefon.  Annette och Erika som jobbar under "Äldre och hälsa" på Folkhälsan finns tillgängliga på telefon 018-527063 på vardagar mellan 9-15 för dig som vill ventilera, reflektera eller bara prata väder. 

Församlingen i Mariehamn erbjuder samtals- och diakonihjälp. Telefonnumret är 0457-3457450 och går att nå på vardagar kl. 9-18. Församlingen kan även hjälpa med hemleverans av livsmedel och apoteksprodukter. De har också börjat ringa upp seniorer som bor hemma, läs mer i nyheten Församlingen ringer 75-plussare som bor hemma.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen kontaktas säkrast vardagar kl. 9-11 på telefon 018-527048. Även övriga tider försöker rådgivningen vara anträffbar eller ringer upp vid telefonbud. Du kan även kontakta familjerådgivningen via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax. Läs mer på Folkhälsans hemsida om familjerådgivningen.

Stöd till barn och unga via telefon eller chat

För utsatta och anhöriga

Alla som tar emot samtal har tystnadsplikt. 

Tallbacken i Mariehamn - Om du är utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående kan du vända dig till Tallbacken alla tider på dygnet telefon 018-531 305.

Kvinnofridslinjen - Öppet dygnet runt alla dagar, telefon 018-25500. Stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl.

Alternativ till Våld - Stöd till män med aggressions- och våldsbenägenhet i en nära relation. Ta kontakt per telefon 0457 5291041 måndag-fredag kl. 15-20 och lördag-söndag kl. 12-15 eller per e-post atv@atv.ax

Information till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda. Som anställd kan du logga in till din e-post även hemifrån

Sidan uppdaterades