Ser man i ett elektroniskt mikroskop på viruset ser det ut som en boll med taggar som pryder virusets yttre yta.Covid-19-viruset. Illustration från phil.cdc.gov.

COVID19 (Coronaviruset)

Här publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

Read the information of this page in English.

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.

Denna sida uppdateras löpande och har följande rubriker: Kultur och bibliotek | Idrott och fritid | Äldreomsorgen | Socialservice | Barnomsorgen | Grundskola och fritidshem | Medis | Övriga verksamheter | Möjlighet till avbetalningsplaner | | Information om Covid-19 | Stöd och rådgivning i vardagen | Information till stadens personal     

Stadens service och verksamhet  

Vi följer alltid gällande regler och rekommendationer. Dessa ändras beroende på smittoläget i landskapet. För att minska risken för smittspridning kan det finnas begränsningar, till exempel gällande besöksantal eller öppettider. Informationen här uppdateras vartefter. 

Kultur och bibliotek

Under perioden 1-14 mars 2021 är biblioteket stängt.

Studerande får fortsatt tillgång till kurslitteratur och fjärrlån via stadsbiblioteket. Stadsbibliotekets take-away för medier till barn och ungdomar är också öppen. Bokinkastet är öppet dygnet runt. 

För att reservera medier, logga in på www.bibliotek.ax eller kontakta biblioteket på telefon 531 411 eller på bibliotek@mariehamn.ax. Fjärrlån förmedlas under förutsättning att långivande bibliotek har öppnat sin service.

Mariehamns stadsbibliotek erbjuder också böcker och tidskrifter digitalt. Bekanta dig med bibliotekets e-tjänster. 

Idrott och fritid

Under perioden 1- 14 mars 2021 är Mariebad, Idrottsgården, Idrottsparken, Islandia, WHA, Backeberg, Baltichallen och ungdomsgården Uncan stängda.

Äldreomsorgen

Enligt Ålands landskapsregerings utskick ÅLR 2020/5942 upphör det generella besöksförbudet inom enheter för vård och omsorg från och med den 1 augusti 2020. De rekommenderar att anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd tillämpas från den 1.8.2020. 

Mötet ska fortsättningsvis bokas i förväg genom att kontakta aktuell avdelning. Endast friska och symptomfria närstående komma på besök. När du som närstående kommer på besök ska du följa de anvisningar du fått om hur ett tryggt möte ska gå till. 

Läs mer i vår nyhet Äldreboenden öppnar för besök.

Personalen kommer att kontakta de anhöriga om hälsotillståndet förändras.

Hemtjänsten fortsätter med sina klientbesök.

Seniorpunkten har stängt 26.2-31.3.2021 och dagverksamheten Klippan delar upp sin verksamhet i mindre grupper. Verksamheten planeras och organiseras så att risken för smittspridning minimeras.

Kultur i vården ställs in på äldreomsorgens boenden Odalgården och Trobergshemmet tills vidare.

Socialservice

All socialservice sköts sedan 1.1.2021 av Kommunernas socialservice r.f. och där ingår också Fältarna, Beroendemottagningen och Tallbacken.

Barnomsorgen

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Fortsättningsvis ska de barn som deltar i verksamheten vara friska. Inskolning av nya barn ordnas i dialog mellan familjen och personal. Vårdnadshavare får löpande information via kommunikationsplattformen Tempus. Där finns även information om rutiner för hämtning och lämning av barn på daghemmet, samt annat viktigt för vårdnadshavare angående barnomsorgens verksamhet under covid-19.

Grundskolorna och fritidshemmen

Stadens skolor följer de rekommendationer och riktlinjer som Ålands landskapsregering ger. Verksamheten i skolorna och fritidshemmen anpassas för att minska risken för smittspridning. Barn med infektionssymtom ska stanna hemma. Vårdnadshavare hittar information om landskapsregeringens rekommendationer och riktlinjer samt om skolspecifika lösningar via kommunikationsplattformen Wilma

Hela Strandnäs skola håller stängt veckan efter sportlovet, läs mer i nyheten på vår hemsida.
Högstadieskolorna stängs under perioden 1 - 12.3.2021 enligt landskapsregeringens beslut, läs mer i nyheten på vår hemsida. Mer detaljerad information ges till elever och vårdnadshavare via Wilma.

Medis

Medis verksamhet påverkas av de nya Coronarestriktionerna – inga kurser hålls som vanligt. Ett 50-tal kurser har redan ställt om till distansundervisning. Lärarna tar själva kontakt med sina grupper och ger instruktioner om hur distansundervisningen ska gå till.

De kurser som av olika orsaker inte går att förverkliga på distans tar paus för att förhoppningsvis kunna genomföras när läget blir bättre.

Medis kansli är inte öppet för besök, men det går bra att ringa på 018-531620 eller mejla till Medis Information medis@mariehamn.ax

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. De allra flesta ärenden kan lösas per telefon, e-post eller genom ett digitalt möte. 

Stadsfullmäktiges sammanträden sänds direkt via lokaltv och www.mariehamn.ax/webbtv

Möjlighet till avbetalningsplaner

Om den fakturerade har svårt att betala arrenden eller andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

Information om Covid-19

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går staden inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via tel. +358 18 535313.

Aktuellt om coronaviruset Covid-19 på THLs webbplats.

Landskapsregeringens informationstelefon

För frågor gällande undantagstillståndet och åtgärder som görs på Åland, ring landskapsregeringens infolinje på tel. +358 18 25572 och +358 18 25573. Linjen är öppen vardagar kl. 10-16. Frågor om viruset, symptom och vård ska fortsättningsvis riktas till ÅHS.

Nationellt nummer för telefonrådgivning

I Finland finns en telefonrådgivning som ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9-15.

Läs mer om telefonrådgivningen på finska social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Stöd och rådgivning i vardagen

Stöd per telefon för seniorer

Folkhälsan på Åland har öppnat en seniortelefon.  Annette och Erika som jobbar under "Äldre och hälsa" på Folkhälsan finns tillgängliga på telefon +358 18 527063 på vardagar mellan 9-15 för dig som vill ventilera, reflektera eller bara prata väder. 

Församlingen i Mariehamn erbjuder samtals- och diakonihjälp. Telefonnumret är +358 4573457450 och går att nå på vardagar kl. 9-18. Församlingen kan även hjälpa med hemleverans av livsmedel och apoteksprodukter.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen kontaktas säkrast vardagar kl. 9-11 på telefon +358 18 527048. Även övriga tider försöker rådgivningen vara anträffbar eller ringer upp vid telefonbud. Du kan även kontakta familjerådgivningen via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax eller genom att läsa mer på Folkhälsans hemsida om familjerådgivningen.

Stöd till barn och unga via telefon eller chat

För utsatta och anhöriga

Alla som tar emot samtal har tystnadsplikt. 

Tallbacken - Om du är utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående kan du vända dig till Tallbacken alla tider på dygnet, ring telefon +358 18 532 843.

Kvinnofridslinjen - Öppet dygnet runt alla dagar, telefon +358 18 25500. Stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl.

Alternativ till Våld - Stöd till män med aggressions- och våldsbenägenhet i en nära relation. Ta kontakt per telefon +358 457 5291041 måndag-fredag kl. 15-20 och lördag-söndag kl. 12-15 eller per e-post atv@atv.ax

Information till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du interna nyheter, information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Som anställd kan du logga in till intranätet Ankaret även hemifrån och från en smartmobil.

26.2-31.3

Sidan uppdaterades