Ser man i ett elektroniskt mikroskop på viruset ser det ut som en boll med taggar som pryder virusets yttre yta.Covid-19-viruset. Illustration från phil.cdc.gov.

COVID19 (Coronaviruset)

Här publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

Read the information in English. 

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.

Denna sida uppdateras löpande och har följande rubriker: Kultur och bibliotek | Idrott och fritid | Äldreomsorgen | Socialservice | Barnomsorgen | Grundskola och fritidshem | Medis | Övriga verksamheter | Möjlighet till avbetalningsplaner | | Information om Covid-19 | Stöd och rådgivning i vardagen | Information till stadens personal     

Stadens service och verksamhet  

Regeringens riktlinjer från den 4 maj har gjort att de flesta av stadens verksamheter är öppna igen. För att minska risken för smittspridning kan det fortfarande finnas begränsningar, till exempel gällande besöksantal eller öppettider. Informationen här uppdateras vartefter. 

Kultur och bibliotek

Bibliotekets öppettider:

 • Mån-tor: 10-20
 • Fre: 10-18
 • Lördag: 10-14
 • Söndag: stängt

Under röda dagar kan öppettiderna avvika från ovan. Du hittar våra exakta öppettider på bibliotekets hemsida.

Måndag-fredag öppnar biblioteket kl 9.00 för självbetjäning. Du kan till exempel läsa tidningar och använda studierum men infodisken är inte bemannad.

Bokinkastet är öppet dygnet runt. 

För att reservera medier, logga in på www.bibliotek.ax eller kontakta biblioteket på telefon 531 411 eller på bibliotek@mariehamn.ax. Fjärrlån förmedlas under förutsättning att långivande bibliotek har öppnat sin service.

Mariehamns stadsbibliotek erbjuder också böcker och tidskrifter digitalt. Bekanta dig med bibliotekets e-tjänster. 

Idrott och fritid

Mariebads öppettider 

 • Måndagar kl. 12.00-20.00
 • Tisdag-fredag kl. 10.00-20.00
 • Lördagar kl.10.00-18.00
 • Morgonsimning, onsdag och fredag kl. 6.30-8.30 (förköpta biljetter)
 • Söndag stängt

Tänk på att hålla avstånd (2 meter) och inte samlas i för stora grupper. Följ trivselreglerna och respektera de direktiv badvärden ger. Vi hoppas att alla hjälps åt och har förståelse att det är annorlunda en tid framöver på grund av Covid-19.

Idrottsgårdens öppettider

 • Måndag-fredag kl. 15-21.
 • Lördag kl. 12-18.
 • Söndag stängt.
 • Gymmet är öppet kl. 9-21 alla dagar för årskorts- samt sommarkortsinnehavare.

Anläggningar för utomhusmotion kan användas för tränarledd och övervakad träningsverksamhet under vissa förutsättningar. Läs mer om förutsättningar för träningsverksamhet i nyheten Utomhusanläggningarna öppnar.

Ridanläggningens utebana är öppen för verksamhet fr.o.m. 17 april.

Äldreomsorgen

Enligt Ålands landskapsregerings utskick ÅLR 2020/5942 upphör det generella besöksförbudet inom enheter för vård och omsorg från och med den 1 augusti 2020. De rekommenderar att anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd tillämpas från den 1.8.2020. 

Mötet ska fortsättningsvis bokas i förväg genom att kontakta aktuell avdelning. Endast friska och symptomfria närstående komma på besök. När du som närstående kommer på besök ska du följa de anvisningar du fått om hur ett tryggt möte ska gå till. 

Läs mer i vår nyhet Äldreboenden öppnar för besök.

Personalen kommer att kontakta de anhöriga om hälsotillståndet förändras.

Hemtjänsten fortsätter med sina klientbesök.

Seniorpunkten har varit stängt från och med 17.3.2020. Dagverksamheten Klippan har varit stängt från och med 18.3.2020. Båda verksamheter öppnar den 14 september 2020. Verksamheterna planeras och organiseras så att risken för smittspridning minimeras.

För besök till Seniorpunkten krävs anmälan i förväg på morgonen samma dag för besöket, läs mer på sidan Seniorpunkten.

Kultur i vården ställs in på äldreomsorgens boenden Odalgården och Trobergshemmet tills vidare.

Socialservice

All socialservice sköts sedan 1.1.2021 av Kommunernas socialservice r.f. och där ingår också Fältarna, Beroendemottagningen och Tallbacken.

Barnomsorgen

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Fortsättningsvis ska de barn som deltar i verksamheten vara friska. Inskolning av nya barn ordnas i dialog mellan familjen och personal. Vårdnadshavare får löpande information via kommunikationsplattformen Tempus. Där finns även information om rutiner för hämtning och lämning av barn på daghemmet, samt annat viktigt för vårdnadshavare angående barnomsorgens verksamhet under covid-19.

Grundskolorna och fritidshemmen

Stadens skolor följer de rekommendationer och riktlinjer som Ålands landskapsregering ger. Verksamheten i skolorna och fritidshemmen anpassas för att minska risken för smittspridning. Barn med infektionssymtom ska stanna hemma. Vårdnadshavare hittar information om landskapsregeringens rekommendationer och riktlinjer samt om skolspecifika lösningar via kommunikationsplattformen Wilma.

Medis

Medis kurser hösten 2020 och våren 2021 är planerade precis som vanligt, men i skrivande stund är det mycket osäkert hur Coronaläget utveckar sig under hösten och resten av läsåret. Beroende på hurdana förhållandena är kan kurser komma att bedrivas på distans eller i andra lokaler än vad som sägs i katalogen. Vid förändringar meddelar vi kursdeltagarna direkt.

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. De allra flesta ärenden kan lösas per telefon, e-post eller genom ett digitalt möte. 

Med tanke på osäkerheten kring restriktioner framöver kommer resterande fullmäktigemöten år 2020 att sändas direkt via lokaltv och www.mariehamn.ax/webbtv

Möjlighet till avbetalningsplaner

Om den fakturerade har svårt att betala arrenden eller andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

 

Information om Covid-19

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går staden inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via 018-535313.

Aktuellt om coronaviruset Covid-19 på THLs webbplats.

Landskapsregeringens informationstelefon

För frågor gällande undantagstillståndet och åtgärder som görs på Åland, ring landskapsregeringens infolinje på tel. 018-25572 och 018-25573. Linjen är öppen vardagar kl. 10-16. Frågor om viruset, symptom och vård ska fortsättningsvis riktas till ÅHS.

Nationellt nummer för telefonrådgivning

I Finland finns en telefonrådgivning som ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9-15.

Läs mer om telefonrådgivningen på finska social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Stöd och rådgivning i vardagen

Stöd per telefon för seniorer

Folkhälsan på Åland har öppnat en seniortelefon.  Annette och Erika som jobbar under "Äldre och hälsa" på Folkhälsan finns tillgängliga på telefon 018-527063 på vardagar mellan 9-15 för dig som vill ventilera, reflektera eller bara prata väder. 

Församlingen i Mariehamn erbjuder samtals- och diakonihjälp. Telefonnumret är 0457-3457450 och går att nå på vardagar kl. 9-18. Församlingen kan även hjälpa med hemleverans av livsmedel och apoteksprodukter.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen kontaktas säkrast vardagar kl. 9-11 på telefon 018-527048. Även övriga tider försöker rådgivningen vara anträffbar eller ringer upp vid telefonbud. Du kan även kontakta familjerådgivningen via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax eller genom att läsa mer på Folkhälsans hemsida om familjerådgivningen.

Stöd till barn och unga via telefon eller chat

För utsatta och anhöriga

Alla som tar emot samtal har tystnadsplikt. 

Tallbacken - Om du är utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående kan du vända dig till Tallbacken alla tider på dygnet telefon 018-531 305.

Kvinnofridslinjen - Öppet dygnet runt alla dagar, telefon 018-25500. Stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl.

Alternativ till Våld - Stöd till män med aggressions- och våldsbenägenhet i en nära relation. Ta kontakt per telefon 0457 5291041 måndag-fredag kl. 15-20 och lördag-söndag kl. 12-15 eller per e-post atv@atv.ax

Information till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda. Som anställd kan du logga in till din e-post även hemifrån

Sidan uppdaterades