Tillgänglighetsutlåtande för mariehamn.ax

Den här sidan beskriver hur Mariehamn.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer. Här kan du läsa om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Mariehamns stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Mariehamn.ax uppfyller till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning. Granskningen genomfördes i februari 2020. Detta utlåtande uppdaterades senast i september 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss direkt så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, lättläst, eller ljudinspelning kan du även då kontakta oss.

Ta kontakt eller rapportera brister till oss

Oskäligt betungande anpassning

Vissa krav kommer vi inte att kunna följa fullt ut. Flera system har genom åren skapat innehåll som inte är fullt tillgängligt. Ett exempel är PDF-filer där texten inte går att få uppläst. Det skulle ta mycket i både tid och arbete för att åtgärda dessa system och filer.

Enligt 6 § i Ålands landskapslag som handlar om tillgängliga webbplatser kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Mariehamns stad är i en sådan situation och därför uppfylls inte alla tillgänglighetskrav i dagsläget.

Landskapslag (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen finns publicerad på regeringen.ax

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med användarsitu-ation, beskrivning och tillhörande WCAG-kriterium med nivå (A eller AA)

Användning utan synförmåga

 • Länkar som leder till filer eller andra webbplatser efterföljs av en ikon som visar att de öppnas i nytt fönster efter klick på länken. Ikonen har ingen text som kan läsas av uppläsningsverktyg. I äldre webbläsare visas inte ikonen alls på grund av deras teknik.
 • Läs mer-länkar på startsida, sökresultatsida och nyhetsarkiv har dolts då kraven kräver olika länktext. Äldre webbläsare visar dock ännu länkarna på grund av dess teknik.
 • Element saknar ofta korrekt uppmärkning, till exempel i form av ARIA-landmärken.
 • Vissa element har inte grupperats på rätt sätt, till exempel olika element i de enkla formulär som finns på mariehamn.ax.
 • Vissa sidor har en "tom" kod för en underrubrik, den syns inte men kan förvirrra då den för uppläsningsverktyg anges som en rubrik men ingen text kan läsas upp. De koder vi hittat är raderade, men några få kan finnas kvar.
 •  En video saknar ljud och beskrivning för uppläsning av skärmläsare.
 • På sidan Nyhetsarkiv har undermenyn med länkarna för filtrering av nyheter samma namn som huvudmenyns länkar, det kan försvåra navigering då de har samma namn men leder till olika platser.
 • Flera pdf-filer är inte anpassade för skärmläsare, några filer är så gamla att de dessutom är inskannade som bild.

Relaterade WCAG-kriterier

 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)
 • 3.3.2 Skriv beskrivande etiketter och instruktioner (A)
 • 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text (A)
 • 4.1.1 Se till att koden validerar (A)

Användning med nedsatt syn

 • Kontrasterna är inte tillräckligt starka för formulärfält. Kontraster för rubriker och länktexter har rättats efter konsultens granskning år 2020.
 • Komponenten i bildspelet på startsidan blir inte tydlig när den fokuseras.
 • Det är svårt att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.

Relaterade WCAG-kriterier

 • 1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (AA)
 • 1.4.3 Tillräckliga kontraster (AA)
 • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (AA)
 • 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information (A)
 • 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (AA)

Användning utan hörsel

 • Det finns länkar till några video-filmer på Mariehamns stads Youtube-kanal (totalt 12 klipp) varav tre ännu saknar textning. Det kommer att åtgärdas.
 • Det finns en sida med länkar till filmer inbäddade från Ålands Radio och TVs direktsändning av stadsfullmäktiges sammanträden. Filmer måste inte textas under direktsändning. De kommer inte att textas i efterhand på grund av oproportionell börda samt att protokoll med ärendeberedning och beslut finns tillgängligt via länk från samma sida.

Relaterade WCAG-kriterier

 • 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (A)
 • 1.2.2 Texta inspelad rörlig media som video, ljud, animationer (A)
 • 1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar (A)

Användning med kognitiv nedsättning

 • Vissa länkar i menyerna heter likadant, men leder till olika platser, vilket kan leda till förvirring. Det gäller främst under sidan Nyhetsarkiv, där har länkarna för  filtrering av nyheter har samma länknamn som huvudmenyn har.
 • Majoriteten av länkar i vanliga texter är efter granskningen år 2020 rättade, men några återstår än att gå igenom och rätta.

Relaterade WCAG-kriterier

 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)

Formulär är inte användarvänliga

 • Det saknas uppgifter om vilka fält som är obligatoriska. 

Relaterade WCAG-kriterier

 • 3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt A
 • 3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till AA

Anpassning

 • Vissa delar av koden följer inte webbstandard, vilket kan påverka användarupplevelsen i olika webbläsare eller för skärmläsare.

Relaterade WCAG-kriterier

 • 4.1.1 Se till att koden validerar (A)

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du upplever att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven vill vi väldigt gärna att du tar kontakt med oss först så att vi får veta att problemen finns och kan åtgärda dem. Är du därefter inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Sidan uppdaterades