Mariehamns hamn Ab

Från och med 1.1.2015 är stadens hamnverk bolagiserat under namnet Mariehamns hamn Ab. Mariehamns stad äger 100 procent av aktierna i Mariehamns hamn Ab.

Bolagiseringen bygger på

  • att hamnens verksamhet överförs till bolaget i sin helhet, inklusive småbåtshamnsverksamheten.
  • att hamnens personal övergår som gamla arbetstagare i bolaget
  • att byggnader med anknytning till hamnen överlåts till bolaget med äganderätt
  • att nödvändiga markområden ställs till bolagets förfogande genom arrendeavtal
  • att nödvändiga vattenområden ställs till bolagets förfogande med dispositionsrätt
  • att bolaget lånar ca. 23 miljoner euro av staden på 25 år. Lånet ges i form av ett lån med rak amortering som återbetalas med 921 480 euro per år.  
  • att bolaget betalar 4 % årlig ränta på lånet, räntenivån beaktar en relativ risk och en rimlig avkastning.
  • att 4mbk Pommern, ansvaret för drift och underhåll av densamma samt berörd personal om två personer förblir i staden tillsvidare.
Sidan uppdaterades