Stipendier inom kultur, idrott- och fritid

Varje år delar Mariehamns stad ut två stipendier för aktivitet, engagemang eller framsteg inom kultur samt idrott och fritid.

Mariehamns stads kulturstipendium om 4 000 € har delats ut sedan 1996. Normalt sker detta årligen på stadens födelsedag 21 februari.

År 2012 genomfördes både en förvaltnings- och nämndreform där kulturnämnden slogs samman med fritidsnämnden. Efter detta det blev två olika stipendium, ett för kultur och ett för idrott och fritid.

Alla i Mariehamn kan nominera kandidater till dessa stipendier. Kriterier för valet av mottagare är att personen/personerna måste vara fast bosatt i Mariehamn.

Förslagslåda och ytterligare information finns i Mariehamns stadsbibliotek under perioden för nominering. Denna tid infaller under våren. Kultur- och fritidsnämnden utser arbetsgruppen som väljer de slutgiltiga stipendiaterna. 

Regelverk för kultur- och idrotts-/fritidsstipendier (A-KFN 61§)

Kulturstipendium

Mottagaren/mottagarna stimulerar och vitaliserar genom sin verksamhet det åländska kulturlivet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta i Mariehamn.

Idrotts- och fritidsstipendium

Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en förening eller ett lag som under året gjort framsteg inom sitt område och/eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan även delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete berikat fritiden för stadens invånare.

Tidigare års stipendiater

Utdelat år Kultur Idrott- och fritid
2018 Björn "Grulle" Eklund Thomas Fonsell
2017 Lena Andersson och Gunilla Nilsson  Eva Fellman
2016 Erica Dunder Erica Dunder
2015 Annelie Åkerblom
Sune Eriksson
Jannik Svahnström
Sune Eriksson
2014 Barbro Sundback Mikael Granskog
2013

Jonas Danielsson
Guy Karlsson
Judy Kuitunen

Claes Hellström
Marina Ekqvist
Sabina Mattsson
2012 Daniel Eriksson  
2011  -  
2010 Jonas Wilén  
2009 K-G Eriksson  
2008 Gunnel Ekelund  
2007 Folke Wickström  
2006 Maria Korpi-Gordon  
2005 Robert Liewendahl  
2004 Helge Engblom  
2003 Ben Johans
Per-Ove Högnäs
 
2002 Berit Lindqvist  
2001 Kaj-Gustav Sandholm  
2000 Camilla Gunell  
1999 Maj-Britt Lind  
1998 Mirjam Öberg  
1997 Krister Norrgrann  
1996 Jerker Örjans  
Sidan uppdaterades