Stipendier för studerande

Mariehamns stad delar årligen ut åtta stipendier till studerande från Mariehamn. Stipendiets belopp är 750 euro.

För att räknas som en behörig sökande ska du:

  1. Ha studerat i minst tre terminer vid universitet- eller högskola eller studerat vid läroinrättning eller på gymnasialnivå mot en yrkesexamen.
  2. Skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina framtidsplaner, eventuella engagemang inom tredje sektor, fritidsintressen samt i det fall att du skulle tilldelas ett stipendium hur stipendiet skulle underlätta dina framtida studieprestationer.
  3. Bifoga en utredning över avlagda tentamina och uppnådda studieresultat i form av graderade betyg eller värdeomdömen. Dock kan motsvarande verifierade utredningar om studieframgångar bifogas ifall inte resultat redovisas under studietiden.
  4. Ladda upp din ansökan samt de bilagor du önskar bifoga genom att klicka på länken nedanför eller sänd din ansökan per post till : Stadskansliet, Pb 5, 22101 Mariehamn. Märk försändelsen "Stipendieansökan 2019" på kuvertet.

 Klicka här för att ladda upp din ansökan om stipendium

Se "Grunder för utgivande av Mariehamns stads stipendier" för fullständiga regler och anvisningar.

Ansökningstiden för 2019 års stipendier går ut den 7 november 2019, kl. 15.00.

 

Sidan uppdaterades