Stadsbildsbidrag och Chiewitzfonden

Mariehamns stads beviljar stadsbildsbidrag för enskilda åtgärder på byggnader som är i privat ägo och dokumenterat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla. Syftet är att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur.

En byggnadsåtgärd som medges bidrag bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet, och bidraget utbetalas efter att åtgärden är genomförd.  Bidrag beviljas en gång per år, vanligtvis i slutet av året. Ansökningstiden annonseras i de två lokala dagstidningarna. Om du vill ansöka om bidrag lämnar du in en skriftlig ansökan till stadsutvecklingsnämnden.

 

Sidan uppdaterades