Grundbidrag för föreningar

Bidraget är till för att hjälpa föreningens finansiering av allmänverksamhet, administration, telefon m.m.

Grundbidraget ansöker man om senast den 31 janauari för aktuellt kalenderår. Ansökan görs genom e-tjänsten för föreningsbidrag. Önskar du mera information om grundbidraget kan du läsa i reglerna för bidrag eller kontakta avdelningen för kultur och fritid.

För utbetalning av beviljat bidrag ska föregående års verksamhetsberättelse, verksamhetsgranskningsberättelse och bokslut lämnas in till avdelningen för kultur och fritid.

Sidan uppdaterades