Aktivitetsbidrag

Beviljas för att stödja regelbunden, återkommande gruppverksamhet, för barn och unga.

För att erhålla bidraget ska gruppen bestå av minst 5 deltagare i åldrarna  från 0 år till och med 20 år. Man ska ha minst 5 sammankomster under året och sammankomsterna ska vara ledarledda och överstiga 1 timme.  Om föreningens besök för grupperna fördelar sig inom 60-40 procent mellan könen får föreningen en genusbonus på 200 euro.

Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande arrangemang.

Bidraget söks retroaktivt via e-tjänsten för bidrag.  Sista ansökningsdagen för föregående år senast den 31 januari.

Sidan uppdaterades