Vad tycker du om stadens webb-tv?

Denna enkät tar drygt 3 minuter att svara på, och du kan vara anonym. Enkäten är öppen under tiden 27.1-1.3. Vi skulle uppskatta om du ville berätta vad just du tycker.

Enkäten är avslutad.

Sidan uppdaterades