Aftonskolor

Här hittar du som politiker presentationer och i vissa fall även ljudinspelningar från de utbildningstillfällen som ordnats för förtroendevalda.

Observera att information från denna sida får inte delas vidare eller användas i andra syften än för egen utbildning. Detta på grund av att delar av materialen är endast tillåtna att visas i slutet sällskap (som på stadens utbildningar) och andra är skapade av konsulter/föreläsare.

Tillgänglighet

Ålands Handikappförbund och Visit Åland har, i samarbete med Ålands Näringsliv och Företagarna på Åland, beviljats projektmedel för att utveckla en ”Tillgänglighetsguide”.  Projektets första fas har bestått av inventering, dokumentation och åtgärdsförslag. För uppdraget har man anlitat Lilian Müller från Access Sweden. Det Lilian tittat närmare på i Mariehamn är strandpromenaden, färjterminalen i Västerhamn, stadsbiblioteket, Sjökvarteret och Mariebad. Dessutom innehåller inventeringen ett avsnitt om hur det är att röra sig i centrum och hur man ska planera för handikapptoaletter och p-platser. Tillfället hölls 13.1.2016.

Tillgänglighet - Handicampen.pdf (353 kB)

Tillgänglighet - Lilian Müller.pdf (3 846 kB)

Anteckningar från grupparbete.pdf (214 kB)

Vårt gemensamma ledarskapsuppdrag

Förtroendevalda och ledande tjänstemän har ett gemensamt ledarskapsuppdrag. Vi ansvarar tillsammans för att organisationen fungerar, mår bra och har ett gott rykte. Det första utbildningstillfället handlar om att leda en kommun tillsammans. Vi får bland annat ta del av den uppskattade föreläsaren Lars Losvik som talar på samma tema. Tillfället hölls 3.2.2016.

Vårt gemensamma ledarskapsuppdrag.pdf (2 339 kB)

Lyssna på utbildningen som mp3-fil (Tid 02:35)

Stadens organisation och förvaltning

Här klargörs vilka regler lagstiftaren ställer på vårt arbete, vilka regler staden själv har beslutat om och vilka styrsystem och rutiner vi har valt att jobba efter. De olika förvaltningarna och stadsledningen presenterar sina respektive arbetsfält. Tillfället hölls 10.2.2016.

Stadens organisation och förvaltning.pdf (2 133 kB)

Lyssna på utbildningen som mp3-fil (Tid 02:38)
OBS! Inbandning påbörjades vid stadsdirektörens presentation.

Sidan uppdaterades