För politiker

För dig som är politiker i Mariehamns stad finns det många instruktioner, stadgor, reglementen och policyn som är viktiga att känna till i ditt uppdrag. Här kan du ta del av de mest grundläggande dokumenten.

Under Hitta snabbt och Självservice på denna sida finns dokument och blanketter relevanta för dig som förtroendevald. De dokument som ligger till grund för stadens förvaltning finns under styrande dokument, här nedan har vi lyft direktlänkar till några av dem.

Elektroniska föredragningslistor

Du som förtroendevald kan välja att ta emot föredragningslistor och övrigt sammanträdesmaterial enbart i elektroniskt format, via Mariehamnsportalen. Med portalen får du tillgång till alla de föredragningslistor och dokument du har rättighet att se och behandla. Mariehamnsportalen hittas under adress https://hilda.mariehamn.ax

 

Offentligt publicerade listor

Föredragningslistor och protokoll från stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna publiceras på webbsida. Föredragningslistor och protokoll finns att tillgå via stadens tjänst för protokoll och föredragningslistor.

Föredragningslistor

Protokoll

För sammanträdesprotokoll äldre än augusti 2018 hittas dessa på sidan för stadens KTweb

 För att läsa mötesmaterial eller protokoll behöver du en pdf-läsare.

Sidan uppdaterades