Union of The Baltic Cities (UBC)

Union of the Baltic Cities (UBC) grundades 1991 i Polen och Mariehamn är medlem sedan 1996. UBC har till uppgift att medverka till demokratisk, social, ekonomisk och miljövänlig utveckling av Östersjöregionen.

Organisationens sekretariat finns i Gdansk i Polen, och 10 länder och mer än 100 städer är medlem i UBC. UBC har en generalkongress, en styrelse och tretton underkommissioner med ansvar för olika delsamarbetsområden, bl. a. närlingslivssamarbete, miljö, stadsplanering och ungdomsfrågor.

UBC arrangerar vartannat år en generalkonferens med olika teman. År 2013 var Mariehamn värd för generalkonferensen som hade temat "Youth Unemployment". Samtidigt med generalkonferensen arrangerades en ungdomskonferens av Commission on Youth Issues (CoYI). CoYI har som syfte att främja samarbete mellan undomar inom östersjöregionen.

De tretton underkommissionerna finns inom följande områden:
•    Näringslivssamarbete
•    Kultur
•    Utbildning
•    Energi
•    Miljö
•    Jämställdhet
•    Hälso- och socialväsende
•    Sport
•    Turism
•    Transport
•    Stadsplanering
•    Ungdoms frågor
•    Lokal säkerhet

 

Sidan uppdaterades