Nordisk huvudstadskonferens

Mariehamns stad deltar tillsammans med Helsingfors, Köpenhamn, Nuuk, Oslo, Reykjavik, Stockholm och Torshavn i ett nordiskt huvudstadssamarbete.

Deltagandet sker på stadsledningsnivå. Varje konferens har ett tema, år 2011 träffades man i Köpenhamn och diskuterade ämnet "Grön tillväxt". Stockholm var värd år 2013 och temat var "Den växande staden - möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering". Reykjavik var värd år 2015 med temat "Hållbara städer". Helsingfors var värd 2017 med temat "Open Cities - The Nordic Way". 

Sidan uppdaterades