Mayors for Peace

Mayors for Peace är en organisation som arbetar för "solidaritet mellan städer för totalt avskaffande av kärnvapen".

I juni 1982 presenterade Hiroshimas borgmästare Takeshi Araki, vid FN's 2a specialsession, ett förslag till ett program som ger städer en möjlighet att överbrygga nationella gränser och ge sitt stöd för avskaffandet av kärnvapen. Organisationen strävar efter att öka den internationella medvetenheten om behovet av att avskaffa kärnvapen och därigenom bidra till förverkligandet av en varaktig fred i världen.

Mayors for Peace har fler än 5 700 städer i över 150 länder som medlemmar. Mariehamns stad anslöt sig 2004. 

Sidan uppdaterades