ICLEI - Local Governments for Sustainability

ICLEI är en internationell organisation för lokala styrelseorgan som arbetar för en hållbar utveckling.

ICLEI bildades 1990 under namnet "International Council for Local Environmental Initiatives", och Mariehamn blev medlem årsskiftet 2006/2007. ICLEI är en världsomspännande organisation med över 1000 medlemmar och med kontor i alla världsdelar.

ICLEI arrangerar stora konferenser på ämnet hållbar utveckling och mindre sammankomster inom olika områden som berör tätortssamhällenas anpassning till en hållbar utveckling.

Sidan uppdaterades