ÅDA Ab

Åda Ab kan beskrivas som det offentliga Ålands it-avdelning. Genom säkra och ändamålsenliga it-lösningar kan ägarna erbjuda bästa möjliga service till dig som medborgare.

I juni 2014 ingick Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund ett samverkansavtal där man enades om att bilda ett gemensamt icke vinstdrivande bolag, Åda Ab. Bolagsordningen färdigställdes och i början av november 2014 registrerades bolaget.

Den 1 januari 2015 överförde Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Högskolan på Åland och Mariehamns stad sin it-personal till bolaget.

Sidan uppdaterades