Ser man i ett elektroniskt mikroskop på viruset ser det ut som en boll med taggar som pryder virusets yttre yta.Covid-19-viruset. Illustration från phil.cdc.gov.

Information om COVID-19 (Coronaviruset)

Regeringen har utlyst undantagsförhållande och de åtgärder de beslutat om träder ikraft onsdagen den 18 mars. Här publicerar vi information om hur situationen påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten.

Som ett direkt resultat av undantagsförhållandet kommer stadens skolor, bibliotek, Medis, Mariebad och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler,  och alla övrig dagverksamhet för äldre att vara stängda från 18 mars till och med 13 maj. Dessutom förbjuds besök till äldreboenden under samma period.

Read the information below in English by clicking here. 

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion.

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.

Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Undvik helst besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.  

Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

 

Stadens åtgärder och inställda evenemang

Kultur- och fritid

Stadsbiblioteket stängs och kulturens offentliga evenemang ställs in tillsvidare. Detta inkluderar även Mariehamns litteraturdagar.

Bibliotekets bokinkast för återlämning av böcker kommer vara öppet dygnet runt. Stadsbiblioteket ökar också tillgången på e-medier: fram till sista april kan du som har lånekort och PIN-kod låna två e-böcker per vecka (text och ljud) samt låna tre filmer. Läs mer om bibliotekets e-tjänster här.

Stadsbibliotekets service fortsätter i viss mån fast huset är stängt. Stadsbiblioteket nås alla vardagar kl 10-16 på telefon 531 411 eller e-post bibliotek@mariehamn.ax. Vi svarar även på frågor via vår Facebooksida under samma tider.

Under bibliotekets stängning kan man låna om sina böcker, få hjälp med e-medier och pin-koder samt komma överens om hämtning av reservationer via någon av dessa kanaler.

Stadsbiblioteket ger fortfarande service med reservationer speciellt med tanke på studerande. Man reserverar boken via bibliotek.ax eller kontaktar oss på tel 531 411 vardagar kl 10-16.

Nya fjärrlånsbeställningar tas inte emot i det här skedet - vid akut behov kan du kontakta biblioteket så ser vi om det går att lösa.

Stadsbiblioteket har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning vid utlämnande av reservationer. De packas i kassar och kan endast hämtas enligt överenskommelse på lastbryggan i vårt garage.

Mariebad och övriga idrottsanläggningar är stängda 18 mars - 13 maj.

Ungdomsgårdarna Uncan och Stallet håller stängt 18 mars -13 maj.

Äldreomsorgen

Seniorpunkten håller stängt fr.o.m. 17.3.2020 och tillsvidare. Dagverksamheten Klippan stängs från och med 18.3.2020.

Till följd av undantagstillståndet förbjuds besök på Odalgården och Trobergshemmet. Personalen kommer att kontakta de anhöriga om hälsotillståndet förändras.

Hemtjänsten fortsätter med sina klientbesök.

Kultur i vården ställs in på äldreomsorgens boenden Odalgården och Trobergshemmet tills vidare.

Folkhälsan öppnar Seniortelefonen för alla äldre som vill prata en stund om vad som helst. Telefonlinjen är bemannad vardagar 9-15 och nås på 018 527 063

Barnomsorgen

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Rekommendationerna från regeringen är att de som har möjlighet ändå ska sköta sina barn hemma. Vårdnadshavare får information via kommunikationsplattformen Tempus.

Under tiden för undantagstillståndet kan familjer befrias från barnomsorgsavgiften om barnet vårdas i hemmet under en sammanhängande period om minst en vecka. Läs mer om vad som gäller här.

Socialförvaltningen

Socialservicen ställer in sin drop-in tid för utkomststöd tillsvidare. Telefontiderna har utökats från och med 19 mars: Socialarbetarna och handläggarna nås kl. 9.00-10.30. Vid akuta barnskyddsärenden nås barnskyddets jour på vardagar kl. 8.00-16.00. Ring via stadens växel 018-5310. Läs mer om förändringarna i socialförvaltningens verksamhet och service.

Fältarna finns för ungdomarna digitalt. De minskar fältarbetet på offentliga platser men kan kontaktas via sociala medier, e-post samt telefon. 

Grundskolorna

Från och med onsdagen den 18 mars inleds distansundervisning från stadens skolor.

Under fredagen den 20 mars gjordes en ändring i statsrådets förordning som ger alla elever i åk. 1-3 rätt att återvända till skolan. Rekommendationen är ändå att alla som har möjlighet stannar hemma.

Vårdnadshavare får uppdateringar via kommunikationsplattformen Wilma

Medis

Från och med onsdagen den 18 mars arrangeras inga kurser inom den fria bildningen.

SFI- utbildning arrangeras på distans. Information ges direkt till de studerande. 

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Undvik helst besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post. 

Sidan uppdateras fortlöpande, senaste uppdatering 1.4.2020 kl. 10.30

 

Info till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda. Som anställd kan du logga in till din e-post även hemifrån.

 

Råd och riktlinjer

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går staden inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via 018-535313.

Aktuellt om coronaviruset Covid-19 på THLs webbplats.

Landskapsregeringens informationstelefon

För frågor gällande undantagstillståndet och åtgärder som görs på Åland, ring landskapsregeringens infolinje på tel. 018-25572 och 018-25573. Linjen är öppen vardagar kl. 8-20. Frågor om viruset, symptom och vård ska fortsättningsvis riktas till ÅHS.

Nationellt nummer för telefonrådgivning

I Finland finns en telefonrådgivning som ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9-15.

Läs mer om telefonrådgivningen på finska social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Folkhälsans familjerådgivning

Familjerådgivningen kontaktas säkrast vardagar kl. 9-11 på telefon 018-527048. Även övriga tider försöker rådgivningen vara anträffbar eller ringer upp vid telefonbud. Du kan även kontakta familjerådgivningen via e-post: aland.famrad@folkhalsan.ax. Läs mer på folkhälsans hemsida om familjerådgivningen.

 

Sidan uppdaterades