Stödtjänster för hemmaboende

Är du äldre och bor du hemma kan du söka om olika stöd i form av matservice, tTrygghetstelefon, ÄLDIS och färdtjänst.

Stödtjänsterna beviljas efter individuell behovsprövning.

Matservice

Matservice innebär att du kan få varm mat hemtransporterad varje dag. Måltiden består av en varmrätt med grönsaker och dessert. Beviljas av hemtjänstledare.  

Maten tillagas vid Trobergshemmets kök. Menyn planeras för en månad per gång  och förhandsbeställs. Inom äldreomsorgen finns en nutritionspolicy till grund för nutritionsvården.

Vid frågor om maten kontaktas köket på telefon +358 457 539 2244.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma och riskerar att falla eller känner sig otrygga. Med trygghetstelefon kan man snabbt kalla på hjälp, vilket bidrar till trygghet i hemmet. Beviljas av hemtjänstledare.

Äldis

Äldis är en form av äldreomsorg på distans. Klienten kan ha kontakt via en pekskärmsdator med tex hemtjänstpersonal eller bekanta. Beviljas av hemtjänstledare.

Färdtjänst 

Färdtjänst beviljas av Kommunernas socialtjänst till personer som inte kan använda sig av kollektivtrafik eller bil.

Läs mer om färdtjänst på KST.ax

Sidan uppdaterades