Stöd för närståendevård

För dig som vårdar en äldre, en funktionsnedsatt eller en sjuk person i hemmet finns möjlighet till stöd för närståendevård. Du kan med hjälp av kommunen få ett personligt stöd, avlastning och arvode för vården.

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon i hemmet som är 65 år eller äldre, beviljas av socialarbetare vid äldreomsorgen.

Ett hembesök görs innan beslut.

En personlig vård- och serviceplan görs för varje enskild vårdbehövande. Storleken på stödet beror på hur bindande och krävande vården är. Vid behov bifogas ett läkarintyg till ansökan.

Stöd för närståendevård beviljas inte för kortare tid än tre månader, med undantag för palliativ vård (vård i livets slutskede).

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon under 65 år beviljas av Kommunernas socialtjänst.

 

Sidan uppdaterades