Momsfri socialservice

Från och med år 2021 sköter KST all socialvård. Till dess att deras nya webbplats är lanserad 11 januari kan du läsa om momsfri socialservice nedan, utifrån hur det fungerat i Mariehamn.

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du  inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Hur får jag momsfri service?

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag. Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår, det vill säga varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget, som är 50 % av priset på servicen.

Serviceavtal mellan företag och kund

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till KST. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Företag som vill bli godkänd producent kontaktar KST, besök www.kst.ax för kontaktinformation.

Godkända företag i Mariehamn

De företag som är godkända momsfria privata producenter av socialservice presenteras här nedan. Det är dessa företag du kan ingå serviceavtal med. Listan uppdateras regelbundet.

Hjälpredan Sanne, tel. 0457 385 1659 eller e-post nilsas.susanne@aland.net

Ab Feja Oy, tel. 16790, www.feja.ax

Hjördis Dammvippa, tel. 040 761 6744, e-post dammvippan@hjordis.ax

Fint på Åland Ab, tel. 040 178 4070, e-post info@fint.ax

Firma Tanja Baranova, tel. 0457 343 1164

Brastäd, tel. 040 486 5445

Larisas hemstäd, tel. 0457 344 6877, e-post: larisa6304@gmail.com

Tant Gröns städ, tel. 040 563 7422, e-post: tantgronsstad@gmail.com

Ålands städservice, tel. 040 360 3994, e-post: a-stadservice@aland.net

Skurborstens hushållsnära tjänster, e-post: skurborstens@outlook.com

Björkkö Ab, tel. 040 028 6383, e-post: info@bjorkko.ax

Folkhälsans hemvård och hemsjukvårdstjänster, tel. 0457 345 6250

Rent o Fint, tel. 040 540 1985

Vip Care, tel. 040 360 6336

Stjärn-städ, tel. 040 857 7825

Senior fastighetservice Åland,  tel. 040 364 7641

Städ, fönster och trädgård, tel. 040 375 0142

Sidan uppdaterades