Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag. Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår, det vill säga varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget, som är 50 % av priset på servicen.

Serviceavtal mellan företag och kund

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Företag som vill bli godkänd producent lämnar anmälningsblanketten till:
Mariehamns stad, Socialförvaltningen
Pb 207, 22101 Mariehamn

Godkända företag

De företag som är godkända momsfria privata producenter av socialservice presenteras här nedan. Det är dessa företag du kan ingå serviceavtal med. Listan uppdateras regelbundet.

Hjälpredan Sanne, tel. 0457 385 1659 eller e-post nilsas.susanne@aland.net

Ab Feja Oy, tel. 16790, www.feja.ax

Hjördis Dammvippa, tel. 040 761 6744, e-post dammvippan@hjordis.ax

Fint på Åland Ab, tel. 040 178 4070, e-post info@fint.ax

Firma Tanja Baranova, tel. 0457 343 1164

Brastäd, tel. 040 486 54 45

Larisas hemstäd, tel. 0457 344 68 77, e-post: larisa6304@gmail.com

Tant Gröns städ, tel. 040 563 74 22, e-post: tantgronsstad@gmail.com

Ålands städservice, tel. 040 360 39 94, e-post: a-stadservice@aland.net

Skurborstens hushållsnära tjänster, e-post: skurborstens@outlook.com

Björkkö Ab, tel. 0400 286 383, e-post: info@bjorkko.ax

Folkhälsans hemvård och hemsjukvårdstjänster, tel. 0457 345 62 50

Rent o Fint, tel. 040 540 19 85

Vip Care, tel. 040 360 63 36

Stjärn-städ, tel. 040 857 78 25

Senior fastighetservice Åland,  tel. 040 3647641

Sidan uppdaterades